GRAIN CLOUD e иновативна облачна технология, осигуряваща възможности за дистанционен мониторинг, анализ и контрол на температурата на складираното зърно.

0
Клиентски зърнобази
0
Страни, използващи продуктите на ITG
0
Официални представителя по цял свят
0
Години иновации

ПРОЕКТИ